<<<<< งบทดลอง >>>>>
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 

 
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561
สรุปรายงานลูกนี้เงินยืนในงบประมาณ
สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
สรุปรายงานใบสำคัญค้างจ่าย
สรุปรายงานเจ้าหน้าภายนอก
สรุปรายงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบการเงินประจำปี
งบทดลองเดือน กันยายน 2561
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561
งบทดลองเดือน กรกฏาคม2561
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2561
งบทดลองเดือน เมษายน 2561
งบทดลองเดือน มีนาคม 2561
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลองเดือน เมษายน 2560
งบทดลองเดือน มีนาคม 2560