ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

📓 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  📝 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
     
     
     
📓 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  📝 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1
  📝 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำไตรมาสที่ 2
  📝 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
     
     
     
     
📓 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  📝 รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  📝 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 4
  📝 รายงานประจำปี 2563

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754