ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

📅 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
  📚 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
  📚 คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับวินัยและนิติการ
  📚 คู่มือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  📚 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
     
📝 ขอมูลเชิงสถิติร้องเรียน
  📑 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  📑 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
  📑 สรุปความก้าวหน้าประกอบการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  📑 สรุปความก้าวหน้าประกอบการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
     

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754