หน้าแรก ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา
ดร.สมเกียรติ  แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
  >> บทบาทและหน้าที่
  >> บุคลากร
  >> แบบฟอร์มต่าง ๆ
  >> เอกสาร คู่มือ
  >> ควบคุมภายใน
  >> นโยบายที่เกี่ยวข้อง
  >> สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  >> กลุ่มอำนวยการ
  >> กลุ่มบริหารบุคคล
  >> กลุ่มบริหารการเงินฯ
  >> กลุ่มนโยบายและแผน
  >> กลุ่มส่งเสริมฯ
  >> กลุ่มนิเทศติดตามฯ
  >> หน่วยตรวจสอบภายใน
  >> หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  >> หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  >> หนังสือพิมพ์มติชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โทร. 035611371 , 035611754