ยินดีต้อนรับสู่ " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง     
                         

  

 

 

📅 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
     
     
📅 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
     
     
     
📅 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 14000
อีเมล์ : admin@atg.go.th  โทร. 035-611371  แฟกซ์ : 035-366754