คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดำเนินการตามนโยบาย

" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

**********************

ที่ ชื่อโรงเรียน ข้อมูล ร.ร.

 

นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Moderate Class More Knowledge

1 โรงเรียนวัดนางเล่ว
2 โรงเรียนวัดเอกราช
download
3 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
4 โรงเรียนวัดทำนบ
download
5 โรงเรียนวัดจันทร์มณี
6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
7 โรงเรียนวัดคลองสำโรง
download
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ (สามโก้)
9 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี
download
10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
11 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
download
12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
download
13 โรงเรียนวัดนางชำ
14 โรงเรียนวัดม่วงคัน
download
15 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

 

16 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
download
17 โรงเรียนวัดไชโย
18 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
download
19 โรงเรียนวัดบ้านป่า
20 โรงเรียนวัดถนน
21 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
22 โรงเรียนวัดหนองยาง
download
23 โรียนเรียนวัดแก้วกระจ่าง
download
24 โรงเรียนวัดสีบัวทอง
download
25 โรงเรียนวัดมะขาม
26 โรงเรียนประสิทธิวิทยา
download
27 โรงเรียนวัดหลักแก้ว
28 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
download
29 โรงเรียนวัดสามประชุม
download
30 โรงเรียนวัดน้ำอาบ
download
31 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
download
32 โรงเรียนวัดลั่นทม
download
33 โรงเรียนวัดทางพระ
download
34 โรงเรียนวัดงิ้วราย
download
35 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

ภาพการประชุม
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดำเนินการตามนโยบาย
"ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"