กลับสู่หน้าหลัก

เอกสารประกอบ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

 
 
 


แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   (ดาวน์โหลดที่นี่)

ส่งแบบรายงานได้ที่นี่ (คลิก)
 • วิธีส่งแบบรายงาน
  1. กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วสแกนแบบรายงานฯเป็น PDF
  2. ส่งแบบรายงาน
  3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail
  4. จะเห็น google drive ส่งแบบรายงานการเลือกตั้งปี 2562
  5. คลิกที่เครื่องหมาย + (NEW)
  6. เลือก File Uplond
  7. Uplond File ที่สแกนเป็น PDF เรียบร้อยแล้ว
  8. ก่อนจะ save file ให้เปลี่ยนชื่อ " โรงเรียน........"

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 035611995  Fax 035611092