ผอ.สพป.อ่างทอง   รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  และศึกษานิเทศ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
   
 

     

   

     

โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์์ โรงเรียนวัดเกษทอง
   

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

อีเมล์ : admin@atg.go.th

โทร. 035-611371

แฟกซ์ : 035-366754