สรุปเรื่องร้องเรียน

โดย... นิติกร สพป.อ่างทอง

 

    
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
สรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปรายงานผลเรื่องทั่วไป