...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
หน้าแรก / ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

 

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ร้องเรียนการทุจริต

 
รูปบแบบช่องทางการร้องเรียน