...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย "
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง ระเบียบ/ประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา กฎหมายการศึกษา ติดต่อเรา แสดงความคิดเห็น
ดร.มโน  ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง
 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2561
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉก.คศ.)
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
===================

================

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

==================
===================
ติดตามรับชม Video Conference ย้อนหลัง
โรงเรียนประชารัฐ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
   
รายงานประจำปี 2561  [กลุ่มนโยบายและแผน]
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2562 [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศ ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีศรีอ่างทอง" ประจำปี 2561  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู [ร.ร.วัดท่าตลาด]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)[ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง]
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 / คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563     [กลุ่มนโยบายและแผน]
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนฯ     [ร.ร.วัดท่าตลาด]
แจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 30% (1) (2) (3) [ กลุ่มนโยบายและแผน ]
แจ้งจัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561(1) (2) (3)[ กลุ่มนโยบายและแผน ]
ควบคุมภายใน [ กลุ่มอำนวยการ ]
ครูดีศรีอ่างทอง [ กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ]
คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560    [ กลุ่มอำนวยการ ]
ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.[ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง]
ประกาศมาตรการค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง  [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีกับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด  [ กลุ่มนโยบายและแผน ]
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้วจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560  [ กลุ่มอำนวยการ ]
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  [ กลุ่มอำนวยการ ]
พ.ร.บ.จราจรทางบก [ กลุ่มอำนวยการ ]

 

 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์