...ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โทร:035611371 ความพึงพอใจการใช้บริการ แสดงความคิดเห็น

นายนพปฏล  บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อ่างทอง

นายสมเกียรติ  แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
อำเภอเมือง
อำเภอป่าโมก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอแสวงหา
อำเภอสามโก้
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Q & A

QR CODE ติดต่อสอบถาม


ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล สพป.อ่างทอง

ตรวจสอบการชำระเงิน
ชพค. / ชพส.
ระเบียบ ศธ ว่าด้วย
การหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการฯ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Offline

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
 

       นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อ่างทอง<<   
       ข่าวประชาสัมพันธ์ Obec line <<

 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนสามารถ upload ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Kh51j

โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเกษทอง
   
แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนวัดท่าโขลง โรงเรียนวัดแปดแก้ว
   

   ข่าวการศึกษา......

 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์