...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โทร:035611371 ความพึงพอใจการใช้บริการ แสดงความคิดเห็นข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
อำเภอเมือง
อำเภอป่าโมก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอแสวงหา
อำเภอสามโก้
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


Q & A

QR CODE ติดต่อสอบ


ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล สพป.อ่างทอง

ตรวจสอบการชำระเงิน
ชพค. / ชพส.


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Offline

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

>>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อ่างทอง <<<

 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนสามารถ upload ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Kh51j

โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเกษทอง
   
แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนวัดท่าโขลง โรงเรียนวัดแปดแก้ว
   

ข่าวการศึกษา......

ข่าวการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์