...ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โทร:035611371 ความพึงพอใจการใช้บริการ แสดงความคิดเห็น


ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
อำเภอเมือง
อำเภอป่าโมก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอแสวงหา
อำเภอสามโก้
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Q & A

QR CODE ติดต่อสอบถาม


ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล สพป.อ่างทอง

ตรวจสอบการชำระเงิน
ชพค. / ชพส.
ระเบียบ ศธ ว่าด้วย
การหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการฯ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กฎบัตรและกรอบคุณธรรม


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Offline

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
 

      --- การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สพป.อ่างทอง ---
       บทความทางวินัยข้าราชการ

       นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อ่างทอง<<   
       ข่าวประชาสัมพันธ์ Obec line <<

 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง   ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนสามารถ upload ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Kh51j

โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์์ โรงเรียนวัดเกษทอง
   
แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกล DLTV โรงเรียนวัดท่าโขลง โรงเรียนวัดแปดแก้ว
   

   ข่าวการศึกษา......

 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์