การประชุม ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากร สพป.อ่างทอง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง

 

 

อ่านรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 (19 พฤศจิกายน 2561)
ครั้งที่ 6/2561 (4 กันยายน 2561)
ครั้งที่ 5/2561 (3 ก.ค.61
ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2561
     
     

เข้าสู่ระบบ

รับรองรายงานการประชุมบุคลากร