รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากร สพป.อ่างทอง
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง

 

 

ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2561