ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร สพป.อ่างทอง
=============================================

ที่ตั้ง 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
       ถนนเทศบาล ๔  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
       รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐
       โทร ๐๓๕-๖๑๑๓๗๑  ๐๓๕-๖๑๑๙๙๕  ๐๓๕-๖๑๒๑๙๑ 
       โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑๐๙๒
       Website : www.atg.go.th
พื้นที่เขตรับผิดชอบ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตอำเภอ   ๗ อำเภอ คือ
                อำเภอเมืองอ่างทอง
                อำเภอไชโย
                อำเภอป่าโมก
                อำเภอโพธิ์ทอง        
                อำเภอวิเศษชัยชาญ
                อำเภอสามโก้
                อำเภอแสวงหา


หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

  Call Center
035611371 , 035611995 , 035612191
e-mail : atg-primary@atg.go.th

หมายเลข FAX หน้าห้องผู้อำนวยการ 035611092
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
* หน้าห้องผู้อำนวยการ
* กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


035611092
035611204

หมายเลขติดต่อภายใน
หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 111
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0/102
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 103 , 110
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 105
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 106
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 107
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 108
กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 108
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 112