...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
          
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง ระเบียบ/ประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา กฎหมายการศึกษา ติดต่อเรา แสดงความคิดเห็น
ดร.มโน  ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง
 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2561
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉก.คศ.)
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลาก
รทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
===================
อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอป่าโมก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอแสวงหา
อำเภอสามโก้
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

================

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

==================
===================
ติดตามรับชม Video Conference ย้อนหลัง
โรงเรียนประชารัฐ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
   
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย [กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (คำร้องขอย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (ประกาศ) (เอกสารประมูล)  [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
(รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (เอกสารประกอบการย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียดและครูมือ)  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
รายงานประจำปี 2561  [กลุ่มนโยบายและแผน]
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2562 [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศ ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีศรีอ่างทอง" ประจำปี 2561  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู [ร.ร.วัดท่าตลาด]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)[ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง]
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 / คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563     [กลุ่มนโยบายและแผน]
ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนฯ     [ร.ร.วัดท่าตลาด]
แจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 30% (1) (2) (3) [ กลุ่มนโยบายและแผน ]
แจ้งจัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561(1) (2) (3)[ กลุ่มนโยบายและแผน ]

 


   


  อ่านทั้งหมด...

 
 


ถัดไป >>> มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 
 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง

>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา......
 
 

 

การรณรงค์การจัดการขยะใน สพป.อ่างทอง
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์