...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย "
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง ระเบียบ/ประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา กฎหมายการศึกษา ติดต่อเรา แสดงความคิดเห็น
ดร.มโน  ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง
 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

Smart Area
   ข้อมูลนักเรียน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    งบประมาณ 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    งบประมาณ 2561
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
    ข้าราชการครู
และบุคลากร
    ทางการศึกษา (ฉก.คศ.)
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
การประชุมบุคลากร
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

ติดตามรับชม Video Conference ย้อนหลัง
โรงเรียนประชารัฐ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง

 
 เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 / คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563     [กลุ่มนโยบายและแผน]
 ประกาศโรงเรียนวัดท่าตลาด เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนฯ     [ร.ร.วัดท่าตลาด]
 แจ้งจัดสรรค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 30% (1) (2) (3) [ กลุ่มนโยบายและแผน ]
 แจ้งจัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561(1) (2) (3)[ กลุ่มนโยบายและแผน ]
 ควบคุมภายใน [ กลุ่มอำนวยการ ]
 ครูดีศรีอ่างทอง [ กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ]
 คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560    [ กลุ่มอำนวยการ ]
 ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
 รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.[ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง]
 ประกาศมาตรการค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง  [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีกับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด  [ กลุ่มนโยบายและแผน ]
 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้วจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560  [ กลุ่มอำนวยการ ]
 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  [ กลุ่มอำนวยการ ]
 พ.ร.บ.จราจรทางบก [ กลุ่มอำนวยการ ]

   อ่านทั้งหมด...

 


ถัดไป >>> มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง

>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา......
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์