...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง... " การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”
หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ศธจ.อ่างทอง ระเบียบ/ประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา กฎหมายการศึกษา ติดต่อเรา แสดงความคิดเห็น
ดร.มโน  ชุนดี
ผอ.สพป.อ่างทอง
 
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการกำกับติดตาม
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี
===================
อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอป่าโมก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอแสวงหา
อำเภอสามโก้
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

================
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

==================
===================
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
การประชุมบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน
ติดตามรับชม Video Conference ย้อนหลัง
โรงเรียนประชารัฐ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
   
ประกาศโรงเรียนวัดม่วงคัน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ดูรายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู (ดูรายละเอียด) 23/04/62

(KRS) คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[กลุ่มอำนวยการ ]
 >>>> คู่มือ 62 (PDF) 21 มี.ค. 62
 >>>> คู่มือ 62 (word) 21 มี.ค. 62

รายละเอียดข้อมูลการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [14/03/62]
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
[กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศโรงเรียนวัดสิทธาราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
รับชมย้อนหลัง VDO Conference เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [กลุ่มบริหารงานบุคคล ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)

 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
  ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย [กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (คำร้องขอย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (ประกาศ) (เอกสารประมูล)  [กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
(รายละเอียดตำแหน่งว่าง) (เอกสารประกอบการย้าย) [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศโรงเรียนวัดงิ้วราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียดและครูมือ)  [กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา] 


     

อ่านทั้งหมด...
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ    
 
 ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อ่างทอง>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
ข่าวการศึกษา......
  

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092
e-mail : sk@atg.go.th
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์