สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง