สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวรด้านหน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง