สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธาน การแข่งขันกีฬากลุ่มไชโยบูรพาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

เพื่อเสริมสร้างคว