สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2567ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสานฝัน