สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำรุง)