สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9/2567 โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ (ประธานอนุกรรมการ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9/2567 โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ (ประธานอนุกรรมการ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น (ลิเก) เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการบูรณาการ ให้เกิดSoft Power ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น (ลิเก) เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการบูรณาการ ให้เกิดSoft Power ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมอ่างทอง สพป.อ่างทอง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ภูมิปัญญา สู่นวัตวิถีชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ภูมิปัญญา สู่นวัตวิถีชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

E-Service

ข่าวโรงเรียน

Made with Padlet