สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ