สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง