สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสานฝัน