สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ ดร.ธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง.ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานการ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90