สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง