สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมการเรียวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยชุดทดลองเคมีสีเขียว ปีการศึกษา 2567 ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมธงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง