สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานการรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 27/2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

และผู้อำนวยการกลุ่