สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมสภานักเรียนผ่านระบบ Ms Teams Meeting ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง