สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน (PISA) 2025 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90