สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เกิดคุณภาพทุกมิติ

Author: atg

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 21 ปี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 6/2567 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น.นายชัยเดช หรีกประโคน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสานฝัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็กให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 45 ใบโดยมีบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัดและบริษัท เกียรติปรีดาอ่างทอง (1989) จำกัดเป็นผู้มอบให้กับ สพป.อ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไซโย จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง ผอ.สพม.ยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.อ่างทอง เข้าร่วมพิธี เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไซโย จังหวัดอ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำรุง)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน (PISA) 2025 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปี พ.ศ. 2567ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสานฝัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธาน การแข่งขันกีฬากลุ่มไชโยบูรพาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

เพื่อเสริมสร้างคว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง มอบหมายให้ นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป. อ่างทอง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวรด้านหน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เป็นประธานการรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 27/2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป. อ่างทอง

และผู้อำนวยการกลุ่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นางสอาด บุญเอิบ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และ นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร รอง.ผอ.สพม.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ. สพป. อ่างทอง เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Read More